Przedszkolaki uczą się zdalnie

Dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy doskonale radzą sobie z zajęciami zdalnymi. 

Kształcenie najmłodszych uczniów realizowane jest poprzez przesyłanie rodzicom materiałów do pracy z ich pociechami z uwzględnieniem ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Są to m.in.: zdjęcia , filmiki, propozycje  gier, zabaw i  eksperymentów, linki z interesującymi stronami oraz karty pracy. Współpraca nauczycieli i rodziców, dzięki wybranym komunikatorom oraz  kontaktom telefonicznym ułatwia realizację podstawy programowej. Najmłodsi z wielkim zaangażowaniem realizują powierzone im zadania. Efekty wykonanej pracy rodzice przesyłają w formie zdjęć i filmików.

Wychowawcy dziękują rodzicom za zaangażowanie i pomoc w realizacji zadań edukacji zdalnej .

Nauczyciele Oddziału Przedszkolnego