Wyjazd na spektakl ,,Piotruś i Wilk”

7 Lutego uczniowie klas I-III pod opieką nauczycielek: p. Anety Kowalkowskiej, p. Marii Jakubowskiej, p. Marioli Kliniewskiej i p. Beaty Kamińskiej wyjechali do MOK-u w Lubawie na przedstawienie teatralne pt. „Piotruś i Wilk” wystawiane przez teatr Artenes z Wrocławia.

Scenariusz spektaklu oparto o bajkę symfoniczną Sergiusza Prokofiewa o tym samym tytule. Oprócz walorów edukacyjnych – m.in. rozpoznawania brzmienia instrumentów klasycznych, widowisko promowało uniwersalne wartości: przyjaźń, odwagę, współdziałanie. Atutem przedstawienia były starannie dobrane kostiumy.

Dzieci spontanicznie reagowały na zachowania bohaterów. Weszły z aktorami w żywą relację: chętnie odpowiadały na pytania, dopowiadały zdania, wyklaskiwały rytm piosenek, a nawet wykonywały ćwiczenia gimnastyczne.

Uśmiechnięte dziecięce twarze i salwy śmiechu na widowni sugerują, że nie zabraknie chętnych na kolejny występ aktorów z teatru Artenes.

B.K.