Certyfikaty Kuratora Oświaty

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała szkoły/placówki do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. 

Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikaty 34 szkołom z województwa warmińsko – mazurskiego. Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy znalazła się w tym zaszczytnym gronie.

Ponadto na wniosek Kapituły Konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał 17 certyfikatów„ Szkoła Przyjazna Środowisku”. Ten certyfikat zdobyła również Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy.

Uroczysta Gala wręczenia Certyfikatów Szkoła Wierna Dziedzictwu oraz Szkoła Przyjazna Środowisku odbędzie się 29 listopada 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.