Bezpieczne wakacje

11 czerwca gościliśmy w naszej szkole policjantów z Komisariatu Policji w Lubawie. Przeprowadzili oni z przedszkolakami oraz uczniami młodszych klas szkoły podstawowej pogadankę na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji. Przypomnieli, żeby dzieci zachowały szczególną ostrożność przechodząc przez jezdnię, a starsze z nich, mające już kartę rowerową, stosowały się do przepisów ruchu drogowego. Przed wyruszeniem w trasę powinny zawsze upewnić się, że pojazd jest całkowicie sprawny technicznie. Wszyscy uczestnicy ruchu mają obowiązek zadbania o to, by być widocznymi na drodze i korzystać z odblasków. Lato to czas żniw, wytężonej pracy rolników, i dzieci powinny pamiętać, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo przebywania w pobliżu ciągników i maszyn rolniczych.

Wakacje wiążą się ze zwiększoną liczbą wyjazdów. Policjanci przypomnieli o konieczności ograniczonego zaufania do nieznajomych. Nie wolno bez wiedzy dorosłych wpuszczać do domu obcych ani przyjmować od nich żadnych upominków. Wyjątkową przezorność trzeba zachować nad wodą. Kąpiel dozwolona jest w wyznaczonych miejscach, pod opieką ratownika. Wszelkie ,,dzikie kąpieliska” stanowią zagrożenie. Podczas zabaw w wodzie dzieci powinny być niezwykle czujne i uważne. Policjanci życzyli wszystkim bezpieczeństwa i radości z wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Kończąc spotkanie, Panowie Policjanci przypomnieli, że rozsądek, znajomość i stosowanie się do zasad, a przede wszystkim podporządkowanie się poleceniom rodziców i opiekunów mogą uchronić wszystkich od przykrych doświadczeń.

BK