Pogadanki profilaktyczne o bezpieczeństwie w sieci

W ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w SP w Prątnicy dnia 4 kwietnia 2019r. odbyło się spotkanie klasy 7 i 8 SP oraz 3 Gimnazjum z asp. szt. Rafałem Rogożyńskim i sierż. szt. Stanisławem Łukaszewskim z Komisariatu Policji w Lubawie.

Podczas spotkania funkcjonariusze rozmawiali z uczniami na temat uzależnień, jakim mogą ulec młodzi ludzie sięgający po substancje psychoaktywne. Wyjaśniali kiedy zachowanie młodego człowieka może spowodować konflikt z prawem. Funkcjonariusze omówili pokrótce zasady wynikające z kodeksu karnego oraz wykroczeń, a także tłumaczyli na czym polega postępowanie karne. Funkcjonariusze przestrzegali przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą dla młodego człowieka skończyć się przykrymi konsekwencjami, rzutującymi na ich przyszłość. Za pomocą przykładów policjanci uświadomili uczniów, że błędy popełnione wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.

Podczas pogadanki pracownicy Policji omówili problem cyberprzemocy wśród młodzieży i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci oraz zapobieganie czynom karalnym.

Omówili temat zagrożeń, z którymi mogą się spotkać podczas korzystania z Internetu. Przestrzegali przed nadmierną ufnością w stosunku do osób poznanych w wirtualnym świecie. Mówili o treściach negatywnie wpływających na psychikę młodego człowieka, o przemocy i brutalności w grach komputerowych. Przestrzegali również przed nadmiernym korzystaniem z komputera, które może prowadzić do uzależnienia.  

Nasi goście scharakteryzowali zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głębokie traumy psychiczne, w najgorszych przypadkach dochodzi nawet do samobójstw.

Policjanci radzili, co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. W każdym zdaniu podkreślał, że cyberprzemoc jest przestępstwem i poważne jej przejawy należy zgłaszać organom ścigania.

Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną zaufaną osobą dorosłą, wspólnie dużo łatwiej rozwiązuje się problemy lub skontaktować się z profesjonalistami, pomocy można szukać np. u konsultantów Helpline.org.pl (800 100 100).

Joanna Kochańska