Święto recytacji

22 marca odbył się konkurs recytatorski dla uczniów klasy I. Jego celem było wdrażanie dzieci do poprawnego czytania i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Chętni uczniowie przygotowali recytację ulubionych wierszy, czytali też fragmenty baśni i teksty popularnonaukowe. Jury w składzie: p. Maria Jakubowska, p. Anna Rucińska i p. Beata Kamińska doceniało czytanie płynne, wyraziste, odzwierciedlające emocje ukryte w tekście i ułatwiające słuchaczom przyswojenie przekazywanych treści. Według Pań teksty najlepiej zaprezentowali następujący uczniowie: Bartłomiej Szulc, Alicja Osicka, Kamila Józefowicz, Hanna Grabowska. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni brawami i pluszakami.

B.K.