Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

22 marca 2019 r. Szkoła Podstawowa w Prątnicy gościła strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Pan Łukasz Rzeźnikiewicz i Tomasz Chudzik przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów klasy 8oraz III A i III B gimnazjum Uczniowie ćwiczył głównie resuscytację krążniowo oddechową u osoby dorosłej i dziecka. Uczyli się również obsługi AED czyli defibrylatora.Warsztaty bardzo podobały się młodzieży i przebiegły w sympatycznej atmosferze.Tego typu zajęcia odbyły się w szkole w Prątnicy po raz kolejny i zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Zajęcia zorganizowała Iwona Fidora, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

Iwona Fidora