100 pocztówek na 100-lecie Niepodległości – PIĘKNA NIEPODLEGŁA

Uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni, p. Marii Jakubowskiej oraz          p. Beaty Kamińskiej biorą udział w projekcie edukacyjnym realizowanym od września do grudnia 2018 roku. Polega on na wymianie pocztówkowej pomiędzy przedszkolakami i uczniami 100 szkół oraz stworzeniu pocztówkowej mapy państwa. W ramach korespondencji uczniowie wysyłają i otrzymują kartki ukazujące uroki miejscowości z całego kraju. Każdy pierwszoklasista wie, że mieszka w Polsce i jest Polakiem, uczy się zapisywać adres, formułuje pozdrowienia, poznaje drogę listu od napisania do adresata. Ponadto zdobywa wiadomości o polskich miastach – ich położeniu, historii i poznaje piękno naszej Ojczyzny. Liczymy, że obecna wymiana widokówek przekształci się w przyszłości w pisanie listów i zaowocuje niejedną piękną przyjaźnią.

K.B.