Święto Bibliotek Szkolnych – dla Niepodległej

Październik jest miesiącem, w którym obchodzimy Święto Bibliotek Szkolnych. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tym święcie korzystając z różnych atrakcji przygotowanych w bibliotece szkolnej.

Miesiąc ten  stał się dla uczniów naszej szkoły wyjątkowym czasem. Głównym motywem przewodnim były książki oraz to, co się z nimi wiąże, czyli czytanie, czytanie i jeszcze więcej czytania. A ponieważ święto to przypadło w tak uroczystym roku, w którym nasz kraj świętuje setną rocznicę odzyskania niepodległości, czytano wyłącznie dzieła naszych rodzimych twórców.

Akcja propagowała polską poezję i prozę, budziła zamiłowanie do utworów – jakże często – wychwalających naszą ojczyznę, opowiadających o jej pięknie czy wyrażających tęsknotę za nią. Nazwiska takie jak Mickiewicz, Słowacki, Fredro, Różewicz, Szymborska czy Miłosz z pewnością nigdy nie będą już obce nawet tym najmłodszym spośród naszych uczniów.

Poezja to nie tylko słowa, ale także muzyka, z czego nasi uczniowie zdali sobie sprawę podczas przerw, gdy mogli posłuchać wykonań muzycznych utworów takich poetów jak: Edward Stachura, Agnieszka Osiecka, Julian Tuwim, Adam Mickiewicz, a także twórców ziemi lubawskiej, np. utwory ks. Artura Szymczyka.

Święto Bibliotek Szkolnych stało się kolejną wspaniałą okazją do propagowania wśród uczniów patriotyzmu, poczucia przynależności narodowej i miłości do ojczyzny.