Pasowanie na ucznia

25 października odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy.

Mile powitał ich Pan Dyrektor, Dariusz Liberacki. Wskazał ubiegającym się o przyjęcie w poczet braci uczniowskiej na doniosłość chwili. Piętnaścioro uczniów klasy pierwszej pod opieką wychowawczyni, Marii Jakubowskiej, zaprezentowało program artystyczny, który przekonał jury, a także wszystkich zgromadzonych na uroczystości rodziców, koleżanki i kolegów ze szkoły oraz grono pedagogiczne o gotowości szkolnej pierwszaków.

Odświętnie ubrane dzieci, w ozdobnych czapkach, z pamiątkowymi emblematami na piersiach, z przejęciem występowały przed zebraną publicznością. Udowodniły, że znają zasady zgodnego życia w szkole, z zapałem odkrywają tajemnice przyrody, umieją uważnie słuchać, liczą, piszą, czytają i dbają o zdrowie – słowem: potrafią się razem dobrze bawić i owocnie pracować.

Po wzruszającym występie nastąpił moment przyrzeczenia oraz pasowanie na ucznia. Oficjalnie przyjęci do grona uczniów szkoły pierwszoklasiści złożyli pamiątkowe odciski palców w kronice i otrzymali legitymacje szkolne. Potem czekały ich piękne życzenia ze strony Dyrektora i przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego oraz upominki od starszych koleżanek i kolegów, przedstawicieli Rady Rodziców oraz rodziców.

Po części oficjalnej świętującym zrobiono wspólne zdjęcie, a następnie nastąpił czas odprężenia – wypełniony rozmowami i zabawą, delektowaniem się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Maria Jakubowska