Pokazy fizyczne -„Fizyka wszędzie styka”

12 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy odbyła się niecodzienna lekcja pt. „Fizyka wszędzie styka”. Została przeprowadzona przez grupę „Zaelektryzowani”, która  specjalizuje się w propagowaniu atrakcyjnej edukacji poprzez eksperymenty i doświadczenia. Tematyka obejmowała materiały z przyrody, fizyki i chemii. Spektakl zawierał następujące treści: zabawy z helem i ciekłym azotem, wodorowa mamba, powstawanie wirów pierścieniowych, wytwarzanie wodoru, zabawy z kondensacją, efekt  Stroopa.  Uczniowie brali czynny udział w eksperymentach, co niewątpliwie wzbudziło w  nich jeszcze większe zainteresowanie.  Spektakl pokazał uczniom, że poprzez zabawę można również dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy o otaczającym nas świecie. Była to atrakcyjna i niewątpliwie pouczająca lekcja.

Kamila Długokęcka