Podsumowanie pierwszego semestru u 3 i 4 latków

Początek roku szkolnego to głównie adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych, zwłaszcza, że większość dzieci przyszła do przedszkola po raz pierwszy. W miłej i przyjaznej dziecku atmosferze prowadzone były zabawy i zajęcia mające na celu zintegrowanie dzieci, współdziałanie, wyrobienie poczucia współodpowiedzialności, próby oceniania zachowań swoich i innych dzieci, umiejętności doprowadzania zaczętych działań do końca. Ponadto szczególny nacisk położony był również na przestrzeganie ustalonych norm i zasad (dotyczących czasu zabawy i pracy, bezpieczeństwa w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, porządku i odpowiedniego zachowania się w sali w czasie zabawy i zajęć oraz w czasie spożywania posiłków), doskonalenie samoobsługi, ćwiczenie sprawności ruchowej i manualnej. Dzieci przez cały czas wdrażane były do aktywnego słuchania czytanych głośno opowiadań, bajek, wierszy i wypowiadania się na różne tematy, obserwowały i opisywały najbliższe otoczenie (dom, przedszkole).  Dzieci uczyły się zatem swobody wypowiedzi, poznały wiele opowiadań, wierszy, obejrzały kilka inscenizacji, teatrzyków. Uczyły się piosenek, tańców, zapoznały się z niektórymi instrumentami . Doskonaliły sprawności manualne w czasie zajęć plastycznych i technicznych poprzez gniecenie i darcie papieru, lepienie z plasteliny, wycinanie, rysowanie, malowanie, pierwsze doświadczenia kulinarne, sałatką owocową, warzywną i goframi. Kształtowały sprawność ruchową podczas zajęć gimnastycznych, spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczyła w zajęciach  z języka angielskiego z panią Emilią Czyżak i zajęciach logopedycznych z panią Joanną Sendlewską oraz w zajęciach bibliotecznych z panią Agnieszką Rozwadowską.  Odbyły się też zajęcia kulinarne z zaproszonym rodzicem, zajęcia otwarte z policjantami, panem listonoszem. Pobyt w przedszkolu uświetniły imprezy takie jak: Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Wigilia klasowa i Choinka połączona z balem przebierańców.               Pracę w I półroczu  zakończyliśmy Dniem Babci i Dziadka.

 

Monika Dąbrowska