Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Z tej właśnie okazji 12 października w Szkole Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. 

W części oficjalnej głos zabrał dyrektor szkoły pan Dariusz Liberacki, który gorąco podziękował wszystkim współpracownikom za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz życzył wszystkim wielu sukcesów osobistych i satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzenia składał również vice-wójt gminy Lubawa pan Marian Licznerski oraz przedstawicielki Rady Rodziców, które ufundowały pracownikom szkoły upominki. 

Samorząd Uczniowski w ramach podziękowań przygotował ekologiczne torby z logo szkoły oraz część artystyczną pod kierunkiem Pani Anity Grajewskiej i Emilii Czyżak

Aktorzy w sposób żartobliwy przedstawili jeden dzień z życia uczniów, okraszony wieloma utworami muzycznymi.  Akademia wzbudziła wiele pozytywnych emocji wśród słuchaczy, którzy nagrodzili je gromkimi brawami.

Druga część uroczystości poświęcona została pożegnaniu wieloletniej nauczycielki religii, Pani Danuty Curzydło, która w tym roku odeszła na emeryturę. Katechetce  w sposób wzruszający dziękował pan dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Pani Danuta nie ukrywała łez wzruszenia. Uczniowie, pod kierunkiem Pana Arkadiusza Rucińskiego, przygotowali żartobliwą inscenizację, z której wszyscy mogliśmy się dowiedzieć, kim jest Pan ZUS i czym zajmuje się Pani Emerytura. 

Na końcu Samorząd Uczniowski wraz z przedstawicielami wszystkich klas oraz scholą szkolną podziękowali pani Danucie Curzydło za lata poświęceń, wsparcia i zaangażowania naręczem kwiatów.